Skip to main content

Gezondheidswinst berekenen met Decision Management (DMN)

Advies voor behalen gezondheidswinst

DMN automatiseert beslismodellen

Verbetering van leefstijl medewerkers

De uitdaging

Voorkomen is beter dan genezen. Dit adagium is de laatste jaren in opkomst in de geneeskunde. Er wordt meer en meer bekend van lifestyle ziektes: ziektes die significant meer voorkomen bij mensen met een bepaalde manier van leven. De leefstijlgeneeskunde voorkomt in plaats van geneest door voedingspatronen te veranderen en te zorgen voor voldoende beweging, meer slaap en minder stress.

Een grote Nederlandse arbodienst wil haar cliënten adviseren over te behalen gezondsheidswinsten.  Hiervoor werken ze samen met de wetenschappers van het TNO Healthy Living programma. Zij ontwikkelden een model voor het berekenen van mogelijke gezondheidswinsten. Op basis van honderden variabelen uit vragenlijsten, bloed- en haaronderzoek en gesprekken met de arbo-artsen wordt berekend waar mogelijk kansen liggen voor de verbetering van de toekomstige gezondheid. Hiermee kan de kennis uit wetenschappelijk onderzoek worden toegepast in het veld.

De uitdaging was om de berekeningen van de gezondheidswinst realtime ter beschikking te stellen aan de arbo-artsen en de cliënten zodat er snel een goed advies uitgebracht kan worden.

Oplossing

Ritense ontwikkelde software waarmee de berekeningen en beslisbomen van TNO geautomatiseerd worden. Deze software converteert de TNO modellen naar beslistabellen in de open standaard DMN 1.2.  Vervolgens worden ze beheerd in het in het Valtimo platform van Ritense. Hierdoor is het mogelijk wijzigingen in de TNO modellen automatisch te updaten èn de beslissingsmodellen realtime aan te bieden aan de arbo-organisatie. Op deze manier kunnen alle beschikbare variabelen binnen 1 seconde verwerkt worden tot een wetenschappelijk onderbouwd advies op basis van de laatste TNO modellen.

Het model bestaat uit meer dan 180 tabellen is daarmee voor zover wij weten het grootste DMN beslissingsmodel van Nederland.

Resultaat

De samenwerking met de arbodienst, hun applicatie-ontwikkelaar en TNO heeft geleid tot een voor Nederland uniek platform. De arbo-artsen zijn nu is staat om met behulp van het DMN beslissingsmodel direct een wetenschappelijk onderbouwd advies te geven aan hun cliënten. Zij krijgen hierdoor inzicht in hun gezondheid ten opzichte van de mensen waarmee ze goed te vergelijken zijn (peers). Het geeft inzicht in mogelijk te winnen levensjaren en probeert gebruikers op een positieve manier te stimuleren verbeteringen aan te brengen in hun leefstijl. Met als uiteindelijk doel een groter aantal gezond te leven arbeidsjaren.

De arbo-artsen zijn nu is staat om met behulp van het DMN beslissingsmodel direct een wetenschappelijk onderbouwd advies te geven aan hun cliënten.