Skip to main content

Een persoonlijk dashboard voor miljoenen wetenschappelijke gebruikers

Dashboard voor succes van wetenschappelijk werk

Agile aanpak

Verwerken van grote hoeveelheden data

De vraag

Reed Elsevier wilde wetenschappelijke auteurs in één eenvoudig dashboard een beeld geven van het succes van hun wetenschappelijk werk. Door data uit diverse bronnen te combineren, krijgen auteurs een overzicht van het succes van hun wetenschappelijke werk, gepresenteerd in dynamisch dashboard.

Speciale uitdaging daarbij was het verwachtte volume aan gebruikers, potentieel oplopend tot meer dan twee miljoen gebruikers. Dat gecombineerd met het feit dat voor het samenstellen van een Dashboard gemiddeld zo’n 400 externe documenten moeten worden opgehaald en geïnterpreteerd, maakte dit tot een technische uitdaging.

De aanpak

Het project is Agile aangepakt. Bij aanvang was slechts op hoofdlijnen informatie beschikbaar over de diverse databronnen en het gewenste eindresultaat. In 5 sprints is toegewerkt naar een productiewaardig systeem. Het team bestond uit vier ontwikkelaars.

De uitwerking

Om de gevraagde hoeveelheid informatie te kunnen verwerken, zou een grote investering in hardware en software nodig zijn. In overleg is gekozen gebruik te maken van het Amazon AWS platform, om haar sterke Platform as a Service aanbod. Amazon AWS is in staat om – zonder investering in hardware – een sterk schalend platform te bieden, afhankelijk van de behoefte.

Er is daarbij gekozen om onderdelen van de applicatie architectuur onder te brengen bij AWS. Dat betekent dat voor onderdelen van het systeem geen gebruik wordt gemaakt van software pakketten, maar in plaats daarvan gekozen is om diensten te integreren in het platform. Door deze aanpak werd het mogelijk om zonder initiële investering in hardware en softwarelicenties, tegen relatief geringe kosten een platform te leveren dat in staat is om zeer grote hoeveelheden data kan verwerken, waarbij het onderliggend AWS platform meegroeit met het gebruik van het platform.

De presentatielaag is ontwikkeld door Clever Franke uit Utrecht , specialisten in data visualisatie. Deze is opgebouwd in Javascript, en communiceert via API’s met de middleware van Ritense. Dit maakt dat beide partijen geheel onafhankelijk kunnen werken.

Door deze aanpak werd het mogelijk om zonder initiële investering in hardware en softwarelicenties, tegen geringe kosten een platform te leveren dat  zeer grote hoeveelheden data kan verwerken.