Skip to main content

Optimaliseren van de apparatuur effectiviteit bij allnex

Volledige transparantie van het productieproces

Het Planbord is een gamechanger

Digitale batchkaarten voor gegevensverzameling

allnex is de wereldleider in industriële coatingharsen met toepassingen in onder andere automotive, verpakkingen en industrieel hout. allnex heeft 34 productiefaciliteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific en bedient klanten in meer dan 100 landen wereldwijd.

Uitdagingen

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee allnex binnen operations wordt geconfronteerd, is het optimaliseren van de overall equipment effectiveness (OEE). Dit betekent meer product maken in hetzelfde tijdsbestek en het gebruik optimaliseren. Op dit moment zit er veel kennis in de hoofden van mensen en wordt het productieproces voornamelijk op papier beschreven en gedocumenteerd.  Voor het verbeteren van de efficiëntie en transparantie is het  nodig om data digitaal beschikbaar te maken.

De oplossing

Om het productie- en planningsproces te verbeteren, koos allnex voor Valtimo. Op de productie site in Wiesbaden is een proefproject gestart. Valtimo wordt door de productieteams gebruikt om de gedetailleerde planning van SAP-procesorders te doen en om digitale batch cards voor het productieproces te maken en uit te voeren.

Planboard : Met het digitale Planboard in Valtimo kan het productieteam de gedetailleerde planning van orders die ze van SAP ontvangen maken. Elke order is onderverdeeld in procesblokken die het productieproces opsplitsen in hoofdstappen en meerdere gebruikerstaken. Op basis van de werkelijke situatie van het batchproces kan het productieteam de exacte uitgangspunten van elke order definiëren en onderlinge afhankelijkheden met andere blokken beheren. Het Planboard laat zien waar elke order op een bepaald moment staat. Kleurindicaties helpen het productieteam om te zien of een procesblok van een order open, in uitvoering of klaar is. Het laat ook zien of een procesblok te snel of te langzaam gaat, zodat er aanpassingen kunnen worden gedaan. Het Planboard is ontwikkeld in samenwerking met OptaZEN.

Batch Cards: De Batch Card is de stapsgewijze beschrijving van een specifiek productieproces. Het begeleidt de operators door alle noodzakelijke activiteiten. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde grondstoffen moeten worden toegevoegd, wanneer en hoe temperatuur of druk moet worden aangepast en hoe moet worden gehandeld wanneer bepaalde afwijkingen optreden. Batch Cards maken het verder mogelijk om de voltooiing van deze activiteiten en het protocolleren van details te documenteren, maar vatten ook de verzamelde gegevens samen over verschillende aandachtsgebieden zoals grondstoffen, monsters, procesblokduur, enz. Naast integratie met SAP (IT) is er ook een integratie met de operationele technologie (OT) aanwezig waardoor niet alle gegevens handmatig ingevoerd hoeven te worden. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om protocollen voor te vullen met temperatuur- en drukwaarden die worden vastgelegd via sensoren of met grondstofhoeveelheden die worden opgevangen via flowmeters.

De Batch Card was vroeger een op papier gebaseerd systeem met soms meer dan 50 pagina’s. Met de introductie van de Valtimo Batch Card Configurator is dit nu volledig gedigitaliseerd. Met de Batch Card Configurator kan het productieteam nu een compleet productieproces creëren met alle vereiste controles en protocollen door gebruik te maken van een drag and drop interface. Bestaande Batch Cards  kunnen worden hergebruikt en aangepast om de kwaliteit te waarborgen. Bovendien kunnen de verzamelde gegevens van het Planboard en de Batch Cards worden gebruikt voor data-analyse om de processen te optimaliseren.

Het resultaat

Inmiddels is de oplossing operationeel op een groot aantal allnex-sites en wordt de tool wereldwijd uitgerold in Europa, de Verenigde Staten, Azië en Zuid-Amerika. De tool wordt goed geaccepteerd door de productieteams en biedt een geweldige gebruikerservaring. De fijne planning met het Planboard is een gamechanger voor het productieproces van Allnex. De nieuw verkregen transparantie over de huidige productiestatus over verschillende functies biedt een enorme toegevoegde waarde. De digitale Batch Cards maken het eenvoudiger en minder tijdrovend om batchprocessen te definiëren en te hergebruiken en de gegevens die door het systeem worden verzameld, worden gebruikt voor gegevensanalyse om de effectiviteit van de activa te verbeteren. Het doel is om één batch extra per maand per site te produceren.

We willen meer produceren binnen hetzelfde tijdsbestek met de gegeven activa die we hebben. Om dat te bereiken moeten we alle data digitaal hebben.

Sophie Zellmer, Global Implementation Manager voor Digital Operations – allnex