Skip to main content

Gemeente Breda digitaliseert proces voor tijdelijke verkeersmaatregelen

Inzet van procesplatform Valtimo

Digitale regievoering op operationele proces

Inzichtelijke planning en controle op uitvoering

Breda is met ruim 175.000 inwoners in de gemeente en circa 140.000 inwoners in de stad de derde grote Noord-Brabantse stad. Breda maakt deel uit van stedelijk netwerk BrabantStad.

De vraag

Jaarlijks wordt honderden keren een weg afgezet in de gemeente Breda. Er zijn veel organisaties en personen betrokken bij het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel zoals de OV-bedrijven, de toezichthouder, hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer), het materiaaldepot en de aannemer. Dat vergt veel afstemming per telefoon en email. De gemeente Breda zocht naar mogelijkheden om dit proces efficiënter te laten verlopen.

De oplossing

Gekozen is het procesplatform Valtimo in te zetten. Het procesplatform verzorgt de digitale regievoering van het operationele proces. Zodra een nieuwe ‘zaak’ wordt toegevoegd dirigeert het platform automatisch de taken naar de juiste persoon en houdt de planning in de gaten. Op het dashboard kan elke betrokkene de actuele status zien.

Samen met de gemeente Breda is de module Milestones ontwikkeld. Deze geeft wegbeheerders een duidelijk overzicht van de voortgang van de verkeersmaatregelen. Een planningsoverzicht met kleurcodes geeft in 1 oogopslag weer wat de status is van de lopende verkeersmaatregelen.

Elke verkeersmaatregel wordt automatisch opgenomen in het GEO-platform van Merkator. Door de integratie van de GEO- en procesinformatie in één dossier hebben beheerders toegang tot alle informatie op één plaats.

De doorlooptijden van alle processtappen wordt gemonitord. Daarmee wordt inzichtelijk op welke plekken in het proces (te) veel wordt geëscaleerd of waar veel doorlooptijd verloren gaat. Op basis van deze informatie wordt geleerd en verbeterd.

Resultaat

De gemeente Breda heeft met het Valtimo platform nu één systeem waar alle belangrijke informatie voor het wegbeheer wordt bijgehouden. Automatisch worden betrokken personen, afdelingen en bedrijven geïnformeerd. De planning wordt automatisch in de gaten gehouden. Iedereen is dus altijd op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.
Het belangrijkste resultaat voor de gemeente is om de planning inzichtelijk te maken, controle te hebben op de uitvoering en een totaaloverzicht te hebben van alle lopende projecten.

Klantvoordelen

  • Eén systeem waar alle belangrijke informatie voor het wegbeheer wordt bijgehouden
  • Milestones: Inzicht in de voortgang van de lopende verkeersmaatregelen
  • Kortere doorlooptijden bij de uitvoer van tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Door de kopelling met het Merkator GEO-platform in Valtimo staat alle informatie bij elkaar in één dossier
  • Controle over de planning en totaaloverzicht van alle lopende projecten

De gemeente Breda heeft met het Valtimo platform nu één systeem waar alle belangrijke informatie voor het wegbeheer wordt bijgehouden.