Pedicures kwaliteitskeurmerk
ProVoet

ProVoet Kwaliteitskeurmerk voor voetverzorgende pedicures geborgd met Valtimo

‘Behandel ze goed, ga naar ProVoet’. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor medische en voetverzorgende pedicures en behartigt de belangen van ruim 13.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland.

 

De Vraag

ProVoet voorziet via het Kwaliteitsregister voor medische pedicures haar leden van een kwaliteitskeurmerk. Tot nu toe was het behalen van een kwaliteitskeurmerk voor voetverzorgende pedicures nog niet mogelijk. Om deze groep ook de mogelijkheid te geven een kwaliteitskeurmerk te behalen heeft ProVoet een nieuw kwaliteitborgingsysteem in het leven geroepen.

 

De Oplossing

Ritense heeft samen met ProVoet alle processen rondom het nieuwe kwaliteitsborgingssysteem in kaart gebracht  en met het Valtimo procesplatform geautomatiseerd. Hierdoor worden de aanvragen van ket kwaliteitskeurmerk in juiste banen geleid. Valtimo zorgt er voor dat de aanvragen door de juiste persoon wordt beoordeeld en dat pedicures automatisch notificaties ontvangen als ze opnieuw moeten worden getoetst. Daarnaast verzorgt Valtimo ook de registratie van kennisaanbieders en hun cursusaanbod.

 

Het Resultaat

De geautomatiseerde processen zorgen dat alle betrokkenen, pedicures, kennisaanbieders en de medewerkers van ProVoet, eenvoudig, tijdig en volledig hun taken uitvoeren en niet belast worden met de complexiteit van het gehele kwaliteitsborgingsysteem. Door in te loggen bij ‘mijn-omgeving’ van ProVoet kunnen voetverzorgende pedicures direct het kwaliteitskenmerk aanvragen. Na een succesvolle aanvraag mogen de pedicures het kwaliteitskeurmerk voeren. Om hun kennis op peil te houden volgen de pedicures cursussen die door Valtimo worden geregistreerd. Valtimo zorgt ervoor dat de pedicure periodiek worden getoetst. Tevens controleert Valtimo of de pedicures nog steeds voldoen aan de eisen die vanuit het kwaliteitsregister worden gesteld.

 

Technologie

  • Valtimo (Procesplatform)
  • BPMN 2.0 (Opensource ISO standaard)
  • Amazon Webservices (AWS)

 

De Klantvoordelen

  • Eenvoudig aanvragen en onderhouden van het landelijk kwaliteitskeurmerk voor verzorgende pedicures
  • Eenvoudig, tijdig en volledig taken kunnen uitvoeren
  • Online registratie van kennisaanbieders en hun cursus aanbod

 

  Demo aanvragen

desktop_windows


Leer meer over procesmanagement


Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van procesmanagement bij Ritense?
Vraag dan vrijblijvend de demo aan met praktische tips en praktijkvoorbeelden.


Demo aanvragen