Tijdelijke verkeersmaatregelen
Gemeente Breda

Gemeente Breda digitaliseert proces voor tijdelijke verkeersmaatregelen

De vraag

Jaarlijks wordt honderden keren een weg afgezet in de gemeente Breda. Er zijn veel organisaties en personen betrokken bij het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel zoals de OV-bedrijven, de toezichthouder, hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer), het materiaaldepot en de aannemer. Dat vergt veel afstemming per telefoon en email. De gemeente Breda zocht naar mogelijkheden om dit proces efficiënter te laten verlopen. 

 

Oplossing

Gekozen is het procesplatform Valtimo in te zetten. Het procesplatform verzorgt de digitale regievoering van het operationele proces. Zodra een nieuwe ‘zaak’ wordt toegevoegd dirigeert het platform automatisch de taken naar de juiste persoon en houdt de planning in de gaten. Op het dashboard kan elke betrokkene de actuele status zien.

Samen met de gemeente Breda is de module Milestones ontwikkeld. Deze geeft wegbeheerders een duidelijk overzicht van de voortgang van de verkeersmaatregelen. Een planningsoverzicht met kleurcodes geeft in 1 oogopslag weer wat de status is van de lopende verkeersmaatregelen.

 

Valtimo Gemeente Breda

 

Elke verkeersmaatregel wordt automatisch opgenomen in het GEO-platform van Merkator. Door de integratie van de GEO- en procesinformatie in één dossier hebben beheerders toegang tot alle informatie op één plaats.

 

Meten is weten & verbeteren

De doorlooptijden van alle processtappen wordt gemonitord. Daarmee wordt inzichtelijk op welke plekken in het proces (te) veel wordt geëscaleerd of waar veel doorlooptijd verloren gaat. Op basis van deze informatie wordt geleerd en verbeterd.

 

Resultaat

De gemeente Breda heeft met het Valtimo platform nu één systeem waar alle belangrijke informatie voor het wegbeheer wordt bijgehouden. Automatisch worden betrokken personen, afdelingen en bedrijven geïnformeerd. De planning wordt automatisch in de gaten gehouden. Iedereen is dus altijd op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.
Het belangrijkste resultaat voor de gemeente is om de planning inzichtelijk te maken, controle te hebben op de uitvoering en een totaaloverzicht te hebben van alle lopende projecten.

 

Technologie

  • Valtimo procesplatform
  • Amazon AWS
  • Camunda
  • BPMN 2.0
  • DMN 1.1

 

  Demo aanvragen

desktop_windows


Leer meer over procesmanagement


Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van procesmanagement bij Ritense?
Vraag dan vrijblijvend de demo aan met praktische tips en praktijkvoorbeelden.


Demo aanvragen