Digitaal Compliance Management
Laagdrempelig borgen en verbeteren van compliance

Laagdrempelig borgen en verbeteren van compliance

‘Compliance’ is in veel bedrijfstakken een belangrijk thema. Voldoen aan regelgeving vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Sarbanes-Oxley en kwaliteitseisen als ISO 27001 en 27002 is vaak een voorwaarde om zaken te kunnen doen. Maar ook vanuit het perspectief van informatiebeveiliging is het belangrijk om ‘compliance’ hoog op de agenda te hebben staan.

De uitdaging is om een compliance programma te ontwikkelen dat voldoet aan wettelijke eisen, tegelijkertijd de primaire bedrijfsvoering verbetert en lage kosten kent.

Voordelen van Digitaal Compliance Management

  • Aantoonbaar voldoen aan de wet- en regelgeving. Door de uniforme werkwijze en het loggen van acties kunnen eenvoudig rapportages worden opgesteld.
  • Inzicht in de mogelijke risico’s voor de organisatie en daardoor een betere beheersing van de risico’s.
  • Compliance wordt onderdeel van de primaire bedrijfsvoering waardoor wijzigingen sneller doorgevoerd kunnen worden in processen, producten en diensten.
  • Kwaliteit wordt bewaakt. Het systeem zorgt ervoor dat de juiste mensen, de juiste taken op tijd uitvoeren.
  • Het BPM-platform is flexibel in te richten zodat het altijd aan de wensen en eisen van de organisatie voldoet.

Digitalisering

Digitalisering

‘Compliance’ bestaat vaak nog uit een papieren kwaliteitssysteem, waardoor het lastig is om ervoor te zorgen dat de processen en procedures een integraal onderdeel zijn van de werkwijze van een organisatie. Door ‘compliance’ tot leven te brengen met een digitaal instrument, levert het een bijdrage aan zowel het behalen van de bedrijfsdoelen als ook aan het voldoen aan de geldende kwaliteits-, wet- en regelgeving.

Business Process Management als middel

Met Business Process Management (BPM) worden aan de ene kant de interne processen geregisseerd, waarbij elke afdeling zijn eigen taken en verantwoordelijkheden heeft. Aan de andere kant wordt inzichtelijk wat de risico’s in de organisatie zijn bij de (veranderende) kwaliteits- wet- en regelgeving. Het BPM-platform fungeert als dirigent in de organisatie, het routeert taken tussen de medewerkers van de afdelingen en de IT-systemen. 

Het platform houdt controle op een volledige uitvoering van taken zodat uw organisatie voldoet aan de wettelijke eisen, wat in rapportages ook direct inzichtelijk is.

Ritense BPM


Meer informatie?

Voor meer informatie over onze thema's en Business Process Management als oplossing kunt u contact opnemen met Rutger Haagsma, 020–3460800, of stuur hem een email.

  Demo aanvragen

desktop_windows


Leer meer over procesmanagement


Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van procesmanagement bij Ritense?
Vraag dan vrijblijvend de demo aan met praktische tips en praktijkvoorbeelden.


Demo aanvragen